Inilah Isi Gurindam Dua Belas yang Seutuhnya

Inilah Isi Gurindam Dua Belas yang Seutuhnya

Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam serta shalawatkan Nabi yang akhirul zaman serta segala keluarganya dan shahabatnya sekalian adanya.

Amma ba’du daripada itu tatkala sampailah hijratu n-Nabi sanat 1263 kepada dua puluh tiga hari bulan Rajab hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta’ala kepada kita yaitu Raja Ali Haji mengarang satu gurindam cara Melayu yaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit2 daripada perkataannya itu pada orang yang ada menaruh akal. Maka adalah banyaknya gurindam itu hanya dua belas pasal di dalamnya.

Syahdan adalah beda antara gurindam dengan syair itu aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu perkataan yang bersajak yang serupa dua berpasang pada akhirnya dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan pada satu2 pasangannya.

Bersalahan dengan gurindam. Adapun arti gurindam itu yaitu perkataan yang bersajak juga akhir pasangannya tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat dan syair sajak yang kedua itu jadi seperti jawab. Bermula inilah rupanya syair:

Dengarkan tuan suatu rencana
Mengarang di dalam gundah gulana
Barangkali gurindam kurang kena
Tuan betulkan dengan sempurna

Inilah arti gurindam yang dibawa satar ini


Persimpanan yang indah
Ia itulah ilmu yang memberi faedah

Aku hendak bertutur
Akan gurindam yang beratur


1. Ini Gurindam Pasal yang Pertama

    Barang siapa tiada memegang agama
    Sekali2 tiada boleh dibilangkan nama

    Barang siapa mengenal yang empat
    Maka ia itulah orang yang ma’rifat

    Barang siapa mengenal Allah
    Suruh dan tegahnya tiada ia menyalah

    Barang siapa mengenal diri
    Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari

    Barang siapa mengenal dunia
    Tahulah ia barang yang terpedaya

    Barang siapa mengenal akhirat
    Tahulah ia dunia mudharat


2. Ini Gurindam Pasal yang Kedua

    Barang siapa mengenal yang tersebut
    Tahulah ia maknanya takut

    Barang siapa meninggalkan sembahyang
    Seperti rumah tiada bertiang

    Barang siapa meninggalkan puasa
    Tidaklah mendapat dua termasa

    Barang siapa meninggalkan zakat
    Tiadalah hartanya beroleh berkat

    Barang siapa meninggalkan haji
    Tiadalah ia menyempurnakan janji


3. Ini Gurindam Pasal yang Ketiga

    Apabila terpelihara mata
    Sedikitlah cita-cita

    Apabila terpelihara kuping
    Khabar yang jahat tiadalah damping

    Apabila terpelihara lidah
    Niscaya dapat daripadanya beberapa faedah

    Bersungguh2 engkau memeliharakan tangan
    Daripada segala berat dan ringan

    Apabila perut terlalu penuh
    Keluarlah fi’il tiada senonoh

    Anggota tengah hendaklah ingat
    Di situlah banyak orang kehilangan semangat

    Hendaklah peliharakan kaki
    Daripada berjalan yang membawa rugi


4. Ini Gurindam Pasal yang Keempat

    Hati itu kerajaan di dalam tubuh
    Jikalau dzalim segala anggota pun rubuh

    Apabila dengki sudah bertanah
    Datanglah daripadanya anak panah

    Mengumpat dan memuji hendaklah fikir
    Di situlah banyak orang yang tergelincir

    Pekerjaan marah jangan dibela
    Nanti hilang akal di kepala

    Jika sedikit pun berbuat bohong
    Boleh diumpamakan mulutnya pekung

    Tanda orang yang amat celaka
    ‘Aib dirinya tiada ia sangka

    Bakhil jangan diberi singgah
    Itulah perampok yang amat gagah

    Barang siapa yang sudah besar
    Janganlah kelakuannya membuat kasar

    Barang siapa perkataannya kotor
    Mulutnya itu umpama ketur

    Dimana tahu salah diri
    Jika tiada orang lain yang berperi

    Pekerjaan takabur jangan dirapi
    Sebelum mati didapat juga sepi


5. Ini Gurindam Pasal yang Kelima

    Jika hendak mengenal orang berbangsa
    Lihat kepada budi dan bahasa

    Jika hendak mengenal orang yang berbahagia
    Sangat memeliharakan yang sia2

    Jika hendak mengenal orang yang mulia
    Lihatlah kepada kelakuan dia

    Jika hendak mengenal orang yang berilmu
    Bertanya dan belajar tiadalah jemu

    Jika hendak mengenal orang yang berakal
    Di dalam dunia mengambil bekal

    Jika hendak mengenal orang yang baik perangai
    Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai


6. Ini Gurindam Pasal yang Keenam

    Cahari olehmu akan sahabat
    Yang boleh dijadikan obat

    Cahari olehmu akan guru
    Yang boleh tahukan tiap seteru

    Cahari olehmu akan isteri
    Yang boleh ia menyerahkan diri

    Cahari olehmu akan kawan
    Pilih segala orang yang setiawan

    Cahari olehmu akan abdi
    Yang ada baik sedikit budi


7. Ini Gurindam Pasal yang Ketujuh

    Apabila banyak berkata-kata
    Di situlah banyak masuknya dusta

    Apabila banyak berlebih-lebihan suka
    Itulah tanda hampirkan duka

    Apabila kita kurang siasat
    Itulah tanda pekerjaan hendak sesat

    Apabila anak tiada dilatih
    Jika besar bapanya letih

    Apabila banyak mencela orang
    Itulah tanda dirinya kurang

    Apabila orang banyak tidur
    Sia-sia sajalah umur

    Apabila mendengar akan khabar
    Menerimanya itu hendaklah sabar

    Apabila mendengar akan aduan
    Membicarakannya itu hendaklah cemburuan

    Apabila perkataan lemah lembut
    Lekaslah sekalian orang mengikut

    Apabila perkataan yang amat kasar
    Lekaslah sekalian orang yang gusar

    Apabila pekerjaan yang amat benar
    Tiada boleh orang berbuat onar


8. Ini Gurindam Pasal yang Kedelapan

    Barang siapa khianat akan dirinya
    Apalagi kepada lainnya

    Kepada dirinya ia aniaya
    Orang itu jangan engkau percaya

    Lidah yang suka membenarkan dirinya
    Daripada yang lain dapat kesalahannya

    Daripada memuji diri hendaklah sabar
    Biar daripada orang datangnya khabar

    Orang yang suka menampakkan jasa
    Setengah daripada syirik mengaku kuasa

    Kejahatan diri sembunyikan
    Kebaikan diri diamkan

    Ke’aiban orang jangan dibuka
    Ke’aiban diri hendaklah sangka


9. Ini Gurindam Pasal yang Kesembilan

    Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan
    Bukannya manusia ia itulah syaithan

    Kejahatan seorang perempuan tua
    Itulah iblis punya penggawa

    Kepada segala hamba2 raja
    Di situlah syaithan tempatnya manja

    Kebanyakan orang yang muda-muda
    Di situlah syaithan tempat bergoda

    Perkumpulan laki2 dengan perempuan
    Di situlah syaithan punya jamuan

    Adapun orang tua yang hemat
    Syaithan tak suka membuat sahabat

    Jika orang muda kuat berguru
    Dengan syaithan jadi berseteru


10. Ini Gurindam Pasal yang Kesepuluh

    Dengan bapa jangan durhaka
    Supaya Allah tidak murka

    Dengan ibu hendaklah hormat
    Supaya badan dapat selamat

    Dengan anak janganlah lalai
    Supaya boleh naik ke tengah balai

    Dengan isteri dan gundik janganlah alpa
    Supaya kemaluan jangan menerpa

    Dengan kawan hendaklah adil
    Supaya tangannya jadi kafil


11. Ini Gurindam Pasal yang Kesebelas

    Hendaklah berjasa
    Kepada yang sebangsa

    Hendaklah jadi kepala
    Buang perangai yang cela

    Hendak memegang amanah
    Buanglah khianah

    Hendak marah
    Dahulukan hujah

    Hendak dimalui
    Jangan melalui

    Hendak ramai
    Murahkan perangai


12. Ini Gurindam Pasal yang Keduabelas

    Raja mufakat dengan menteri
    Seperti kebun berpagarkan duri

    Betul hati kepada raja
    Tanda jadi sebarang kerja

    Hukum adil atas rakyat
    Tanda raja beroleh inayat

    Kasihkan orang yang berilmu
    Tanda rahmat atas dirimu

    Hormat akan orang yang pandai
    Tanda mengenal kasa dan cindai

    Ingatkan dirinya mati
    Itulah asal berbuat bakti

    Akhirat itu terlalu nyata
    Kepada hati yang tidak buta


Tamatlah gurindam yang dua belas pasal yaitu karangan kita Raja Ali Haji pada tahun Hijrah Nabi kita seribu dua ratus enam puluh tiga kepada tiga likur hari bulan Rajab hari Selasa jam pukul lima. Negeri Riau Pulau Penyengat.


=========


Glosarium:
Satar: garis
Fi'il: perbuatan
Kemaluan: dalam bahasa Melayu lama berarti rasa malu
Kafil: menjamin, memanggul; menolong.

Posting Komentar

0 Komentar